El medi ambient i la pluja àcida

El medi ambient i la pluja àcida

La pluja àcida és el fenomen en què la pluja en lloc de caure en un interval de pH normal el té en uns nivells inferiors als normals. Es deu principalment a la barreja de l'aigua amb els productes moleculars del sofre i del nitrogen que s'ocasionen en la combustió, com ara òxid nitrós NO2, òxid nítric NO3 o diòxid de sofre SO2 que en combinar-se amb l'aigua generen àcid nitrós HNO2, àcid nítric HNO3, i àcid sulfúric H2SO4. És un fenomen que al llarg de la història de la terra havia ocorregut molts de cops de manera espontània com per exemple degut a les erupcions volcàniques però que s'han vist accelerades i sovintegen d'ençà que l'era industrial a dut a terme una crema en massa dels recursos de matèria orgànica del planeta

Espero que us agradi i penseu una mica en els vostres actes.

Font: wikipedia