Drets d'autor o Creative commons

Aquesta setmana, deu ser el temps el dedicaré a parlar d'aquest tema, potser per sensibilitat en pell pròpia.

La majoria de material que genero per no dir tot he decidit lliurement publicar-ho sota llicència creative commons, ja que considero que si pot ajudar a algú em sembla perfecte i no crec que hagi de guanyar-hi diners, un pel altruista, ja que hi dedico bona part de les meves hores de temps lliure, per si mai algú havia pensat que en treia un profit econòmic va ben errat.

Feta la introducció la meva única pretensió, és que es mantingui la font o el nom de l'autor si es fa servir, tal com es recull a la llicència creative commons 3.0.


“Si usted reproduce, distribuye o comunica públicamente la obra o la prestación, una colección que la incorpore o cualquier obra derivada, debe mantener intactos todos los avisos sobre la propiedad intelectual e indicar, de manera razonable conforme al medio o a los medios que usted esté utilizando:
i.El nombre del autor original, o el seudónimo si es el caso, así como el del titular originario, si le es facilitado.
ii.El nombre de aquellas partes (por ejemplo: institución, publicación, revista) que el titular originario y/o el licenciador designen para ser reconocidos en el aviso legal, las condiciones de uso, o de cualquier otra manera razonable.
iii.El título de la obra o la prestación si le es facilitado.
iv.El URI, si existe, que el licenciador especifique para ser vinculado a la obra o la prestación, a menos que tal URI no se refiera al aviso legal o a la información sobre la licencia de la obra o la prestación.
v.En el caso de una obra derivada, un aviso que identifique la transformación de la obra en la obra derivada (p. ej., "traducción castellana de la obra de Autor Original," o "guión basado en obra original de Autor Original").
Quina ha sigut la meva sorpresa, al veure que no sempre es fa així i trobar-me part del meu material, on s'ha eliminat qualsevol referència respecte llicencia, autoria o font.

I em pregunto, com podem ensenyar en que s'han de respectar certs preceptes morals, si nosaltres mateixos, amb coses ben senzilles, ja ens ho saltem. Si sóm capaços d'agafar material i esborrar-ne completament el rastre de l'autor, si promocionem que els programes no costen diners, ...

Em sembla que hi ha d'haver un canvi de mentalitat.

S'ha d'explicar que la feina de la gent te un valor, un reconeixement, una utilitat, sinó continuem promocionant que per un costat es publiqui amb drets de copyright, i així tothom hagi de pagar drets d'autoria? Que no s'alliberin programes? Crec que no és al camí.

Per tant ho deixere com una anècdota, com un fet puntual, però agrairia que si algú agafa material, que per això hi és, primer agraïr-li el temps que ha dedicat a mirar-lo i després pregar-li que mantingui els drets d'autor.

Imatges tretes de:

1 comentari:

Àngel Paíno i García. Professor d'informàtica ha dit...

A tots ens està passant!
Resulta que jo tinc per les meves classes d'informàtica de 4t de l'ESO un blog al que vaig publicant curiositats, afegits i aclariments sobre la matèria en qüestió i hi ha un seguit de "personatges" que sistemàticament, i en hores lectives, estan penjats del meu blog ... suposo que ampliant la seva cultura(?). Doncs bé, només per saber quina utilitat fan a aquestes consultes -que sé que fan per un NetSTAT que tinc instal·lat al blog- al mes de juny vaig fer una publiació demanant que s'identifiquessin, per tal de saber si eren alumnes, profes, etc ... i, ara, a finals de sstembre, encara espero una resposta. Tot i així, el blog el continuo tenint obert a tothom i el tema segueix igual ... bé, n'hi ha que sóm així!