Un curs més

Ja hem començat un curs més, en que sembla que la discusió més important es si educació per la ciutadania, és d'esquerres o es de dretes, o no servirà, o ...

No té cap importància del perquè els alumnes estan poc motivats per estudiar, o perquè hi ha assignatures com tecnologia, que casi desapareixen del curriculum, aixó no porta polèmica.

Be seguiré posant qüestions mes o menys educatives, i espero que els pares estiguin més preocupats peque els seus fills escriuen notes entre ells, que no pas que estiguin publicades en una web.

Per cert com estaran els blogs dels alumnes sobre comentaris de professors? Serant tant vigilants els pares?