WEB 2.0 Presentacions

Cada cop apareixen més aplicacions a internet on ens permeten passar de ser simples espectadors, a ser realment actors que intervenim i ens permeten generar contingut.

una de les aplicacions que tenim a internet, és la de creació de presentacions online, la majoria són en anglès, però en trobem algune en castellà. Aqui ús deixo un parell d'exemples, una en cada idioma.

http://www.prezentit.com/http://sliderocket.com/
Aquesta última en anglés, però smebla força cmplerta.