Posar una ISO en una USB. I ara no tinc DVD, com instal·lo el Sistema operatiu?

Cada cop és més freqüent trobar-nos en que algun ordinador no te ni DVD ni CD, per poder fer una instal·lació, sinó que tenim tant sols USB. Això d'entrada ens pot portar algun problema o alguna despesa, anem a veure com podem desar una imatge ISO, per exemple d'una distribució linux a una USB.

Ens caldrà:
  1. Una memòria USB amb prou capacitat.
  2. La imatge ISO que hi volem desar.
Atenció!: A la USB perderem totes les seves dades, per tant si ens interessa alguna cosa del seu contingut, haurem de fer un còpia de seguretat.

Entrarem em um terminal i escriurem:

ls -l /dev/disk/by-id/*usb*

Ens sortirà un llistat similar al següent:

lrwxrwxrwx 1 root root  9 28 nov 09:30 /dev/disk/by-id/usb-USBest_Technology_USB_Mass_Storage_Device_09081255df2114-0:0 -> ../../sdc
lrwxrwxrwx 1 root root 10 28 nov 09:30 /dev/disk/by-id/usb-USBest_Technology_USB_Mass_Storage_Device_09081255df2114-0:0-part1 -> ../../sdc1Com a root haurem de desmuntar la unitat, en aquest cas sdc1, però cada cas pot ser diferent, sempre serà sdx.

:~/Desktop> su
Contrasenya:
~//Desktop # umount sdc1
~//Desktop #

Ara hem de copiar el contingut de la ISO a dins de la USB, al mateix terminal escriurem la següent instrucció, adaptant la unitat que tenim en el nostra cas:
dd if=/ruta_iso/nom_iso.iso of=/dev/sdc bs=4M; sync

En el vostra cas canviariem la ruta i el sdc per la que correspongui.


Haurem d'esperar un cert temps fins que finalitza la copia de la imatge a la USB, que serà més o menys gran en funció de la grandària de la ISO


Ara ja podrem arrancar el nostra ordinador amb una USB i un nou S.O. per instal·lar.
Imatges:
http://www.flickr.com/photos/sparkieblues/3971234819/sizes/m/in/photostream/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Dvd_3d.png
Publica un comentari a l'entrada