Robot pneumàtic

Dins de l'evolució de la pneumàtica podem anar incrementan la dificultat i ja ens podem permetre construir robots que imitin els moviments dels humans. Observeu el següent exemple.