Simbaloo. Una manera de coleccionar recuroso

Simbalo és un bon recurs per fer una recopilació de llocs que ens poden interessar, i que poguem tenir a mà de manera senzilla. Aquí us deixo un exemple.

Intal·lació de fonts Linkat / Ubuntu

Algun cop ens ha calgut tipus de fonts que no tenim instal3lades a l'ordinador, per tenir-les disponibles tenim diferents maneres.


Per instal·lar les fonts tenim tres maneres diferents, anem a veure cada cas:
1.- Instal·lar les fonts tant sols per un usuari.
2.- Instal·lar les fonts per tots els usuaris.
3.- Instal·lar les fonts des del repositori.

1.- Instal·lar les fonts tant sols per un usuari.

Fem doble clic a sobre del fitxer de la font, i li donem instal·lar.

2.- Instal·lar les fonts per tots els usuaris.

Perque la font estigui disponible per tots els usuaris, cal que estigui instal·lada a la carpeta /usr/share/fonts, per l'usuari administrador.

Tot seguit recarreguem la memoria de les fonts amb la comanda:

sudo fc-cache -f -v

3.- Instal·lar les fonts des del repositori.

Es fa la instal·lació des del synaptic com si fos un altra programa. Podem trobar les fonts dels repositoris amb la paraula fonts, ttf, otf, ...


Per una informació més detallada: Pràctica 11 de http://tecnocat.eu/?q=node/28

Per fitxers de fonts:
http://www.creativebloq.com/graphic-design-tips/best-free-fonts-for-designers-1233380

App Inventor i l'emulador

Emular un android, sempre és un petit inconvenient, ja que s'ha de muntar tota una arquitectura i fa que vagi una mica lent.

Actualment tenim disponible un projecte que munta un android sota arquitectura intel, la de la majoria d'ordinadors, així i si mutem l'aplicació MIT Companion, a un android basat en x86?

Despres de diverses proves, vaig trobar que aquesta aplicació ha de detectar una tarja wifi, d'altra manera no funciona, per tant es tractava de muntar un androidx86 amb una wifi, però la ISO instal·lable que trobem no ho fa, un petit inconvenient.

Cercant vaig trobar una distribució x86, que si que emula una tarja wifi, i hem començat les proves.

El resultat és esperançador:

Sembla que funciona, tot i que m'he trobat que si canvio de xarxar wifi, no m'ha fucnionat, he d'acabar de fer les proves...


Iniciació a la Linkat

Ara fa temps que no poso res, he estat enfeinat en coses diverses, la que us comparteixo tot seguit és una d'elles.

Iniciació a la Linkat, són un conjunt d'activitats enllaçades en formà de practiques, que permeten fer un recorregut per la linkat, des d'instalar-la en una màquina virtual, fins a fer la instal·lació de programes.

Hi ha coses més específiques, com per exemple els escriptoris de primària o muntar les unitats compartides en un servidor, que no s'explica aquí.

Pot ser útil per persones que volen començar a conèixer el món de linux, recordem que la base és Ubuntu, i per tant casi tot el que s'explica serveix tant per un com per l'altra, com coordinadors de centre, que s'estan plantejant començar la seva introducció o bé que ja han començat i tenen alguns dubtes.

Tot el material el podeu trobar a: Iniciació a la Linkat.