Presentacions visuals

Cada cop fem servir més presentacions.Aquí tenim un seguit de consell que ens dona Linda Castañeda, que són molt interessants.
Si no volem veure la presentació podem veure aquest vídeo que ens l'explica en detall.Com fer presentacions