Linkat 4 Beta 2

Aquestes festes de nadal ens han portat de regal la Primera Linkat 4, no és pas la definitva però si que ens dona una bona idea de com serà la definitiva.

I ja han treballat tant que ja ens han fet arribar la Beta 2.

L'aparença és la mateixa que la 3. Però si el salt de la 2 a la 3 va ser importtant, aquesta nova versió també sembla que ho serà.

La primera novetat a destacar, és que la versió que podem descarregar d'aquí: Linkat 3.0 - DVD linkat-4.0-Live-edu-beta2-i686.iso i podem comprovar que sigui correcte amb la seva suma md5: 95eb70031215aeec1f59327a6fad7052, és una CD-live, que vol dir? doncs que sense necessitat de fer la instal·lació a l'ordinador la podem provar.

Si un cop provada ens interessa poder-la instal·lar ens caldrà una contrasenya, que és linux.

Aquest nova versió esta basada en OpenSuse 11.2, que d'entrada ja està provada i funciona correctament.

Tot i que no veiem molts de canvias a nivell visual, ens trobarem que reconeix molt millor el diferents maquinaris actuals, el que ens facilitarà la feina, de la mateixa manera que trobarem que ha millorat la velocitat d'execució.

Aquets primers dies, podem participar en millorrar el projecte, si la provem i creiem que es poden millorar coses, des del fòrum de la Linkat.