App Inventor i l'emulador

Emular un android, sempre és un petit inconvenient, ja que s'ha de muntar tota una arquitectura i fa que vagi una mica lent.

Actualment tenim disponible un projecte que munta un android sota arquitectura intel, la de la majoria d'ordinadors, així i si mutem l'aplicació MIT Companion, a un android basat en x86?

Despres de diverses proves, vaig trobar que aquesta aplicació ha de detectar una tarja wifi, d'altra manera no funciona, per tant es tractava de muntar un androidx86 amb una wifi, però la ISO instal·lable que trobem no ho fa, un petit inconvenient.

Cercant vaig trobar una distribució x86, que si que emula una tarja wifi, i hem començat les proves.

El resultat és esperançador:

Sembla que funciona, tot i que m'he trobat que si canvio de xarxar wifi, no m'ha fucnionat, he d'acabar de fer les proves...


Iniciació a la Linkat

Ara fa temps que no poso res, he estat enfeinat en coses diverses, la que us comparteixo tot seguit és una d'elles.

Iniciació a la Linkat, són un conjunt d'activitats enllaçades en formà de practiques, que permeten fer un recorregut per la linkat, des d'instalar-la en una màquina virtual, fins a fer la instal·lació de programes.

Hi ha coses més específiques, com per exemple els escriptoris de primària o muntar les unitats compartides en un servidor, que no s'explica aquí.

Pot ser útil per persones que volen començar a conèixer el món de linux, recordem que la base és Ubuntu, i per tant casi tot el que s'explica serveix tant per un com per l'altra, com coordinadors de centre, que s'estan plantejant començar la seva introducció o bé que ja han començat i tenen alguns dubtes.

Tot el material el podeu trobar a: Iniciació a la Linkat.