Linux. Modificació del perfil per defecte. SKEL

Quan generem una nova configuració d'un linux, si hem de fer que a partir d'aquell moment tots els usuaris tinguin aquesta nova aparença, ho podem fer de diverses maneres:

1. Fer una copia de seguretat, gconftool-2, com ja hem explicat i restaurar a Pseudo Linkat V. Còpia de perfils d'usuari

Però aquest sistema ho haurem de fer manualment per cada usuari, cosa que és una mica engorros, o bé ho podem fer canviant l'esquema que fa servir linux, per donar les configuracions als nous usuaris, això es troba amb una carpeta anomenada SKEL.


Us paso a resumir, el que s'ha de fer un cop es te la distribució personalitzada:

1r. Farem una còpia de seguretat de la configuració per defecte:
 • cd /etc
 • sudo cp –Rf skel skel.org
 • ls –la skel*
2n. Editarem el fitxer de com crearem les carpetes, perque els doni permis per modificar a l'usuari, i que a la resta li doni permisos de lectura, això és un permis de 644, per tant una màscara de 022.
 • gksu gedit /etc/skel/.profile
 • Descomentarem la línia: umask 022, ha de quedar sense la # del principi.
 3r. Copiarem les carpetes de configuració i l'escriptori, aqui he trobat que a la documentació faltava la carpeta .config, per tenir un resultat complert de la configuració, compta també amb el punt final. L'usuari que jo vaig configurar era l'alumne, per tant aquesta part també l'heu de personalitzar a les vostres necessitats.
 • cd /etc/skel
 • sudo cp –rf /home/alumne/Escriptori .
 • sudo cp –rf /home/alumne/.gconf .
 • sudo cp –rf /home/alumne/.gnome2 .
 • sudo cp –rf /home/alumne/.gnome2_private .
 • sudo cp –rf /home/alumne/.config .
 4t. Ja podeu crear els usuaris nous, amb aquest nou perfil, segons la distribució linux ho trobareu a un lloc o a un altra.
 
Molta sort i moltes gràcies, ja explicareu com uns ha anat!

tecnocat.euPseudo Linkat. Edubuntu II. Canvi d'arrencada

Igual que vam fer amb la distribució Mint podem fer amb l'Edubuntu, canviar el logo que ens ensenya a l'arrencar la distribució per fer-la semblar a una Linkat.
1r Pas. Descarregarem ja un fitxer preparat, on s'han modificat les imatges i algun paràmetre de situació dels elements.

Obrim el navegador i posem l'adreça: http://db.tt/k05Fh2FV

2n Pas. Obrim el terminal a l'escriptori, per poder treballar com a root. Obrim el terminal premen el botó dret a l'escriptori: Terminal.

Obrim un explorador de fitxers com a root: sudo nautilus

Recordar que per treballar com a root, ens demana la contrasenya.

3r Pas. Obrim dues subfinestres al navegador (Visualitza subfinestra)

Descompactem el fitxer que hem descarregat, normalment el trobarem a baixades. Boto dret sobre el fitxer i extreu, o senzillament l'obrim.

4t Pas. Busquem la carpeta on es troba el carpeta amb la configuració d'arrencada. La trobem a:

/lib/plymount/themes

Aquí trobarem la carpeta edubuntu-logo, que per seguretat li canviarem el nom, per exemple amb edubuntu-logo-original. Premen el boto dret a sobre.

5è Pas. Copiem la carpeta edubuntu-logo, que hem descarregat i descomprimit al principi a aquesta carpeta.

6è Pas. Reiniciem l'ordinador i observem com s'ha canviat la imatge a l'inici.

Editant el fitxer edubuntu-logo.script podem fer diferents efectes, o bé senzillament substituim les imatges per altres que ens puguin anar bé per la nostra personalització de empresa, escola, ...

Molta sort i moltes gràcies, ja explicareu com uns ha anat!

tecnocat.eu