Iniciació a la Linkat

Ara fa temps que no poso res, he estat enfeinat en coses diverses, la que us comparteixo tot seguit és una d'elles.

Iniciació a la Linkat, són un conjunt d'activitats enllaçades en formà de practiques, que permeten fer un recorregut per la linkat, des d'instalar-la en una màquina virtual, fins a fer la instal·lació de programes.

Hi ha coses més específiques, com per exemple els escriptoris de primària o muntar les unitats compartides en un servidor, que no s'explica aquí.

Pot ser útil per persones que volen començar a conèixer el món de linux, recordem que la base és Ubuntu, i per tant casi tot el que s'explica serveix tant per un com per l'altra, com coordinadors de centre, que s'estan plantejant començar la seva introducció o bé que ja han començat i tenen alguns dubtes.

Tot el material el podeu trobar a: Iniciació a la Linkat.