Pujar vídeos a internet

Si hem generat el nostre vídeo i el volem publicar, ho podem fer de manera senzilla, tot seguit deixo dos enllaços on expliquen pas a pas el procés que s'ha de seguir per pujar vídeos a dos dels llocs més coneguts Video.google.com i a youtube.com.

Si volem llegir aqui tenim un lloc on ens descriu el procés a seguir:
Maestros del web

Si el que volem és una guia visual:

Per pujar a vídeo Google.Per fer el mateix a YouTube