WEB 2.0

Web 2.0 es refereix a la transició percebuda a Internet des de les webs tradicionals a aplicacions web destinades a usuaris. Els propulsors d’aquest pensament esperen que, en molts casos, els serveis de la Web 2.0 substitueixin les aplicacions d’escriptori. (font: wikipedia).