Experiència Ubuntu Servidor HTP i ftp. Configuració i creació usuaris.

Després de tenir el bloc un pel abandonat, bàsicamnet per feina diversa, us deixo explicació d'una cosa que he estat provant aquest cap de setmana.

Tot va sortir al intentar montar un servidor web a l'escola, ja que els senyors d'educació ens han canviat les adreces, sense avisar, i clar ara tota la feina és a les nostres mans. A més fins ara estava a windows, i sembla que educació vol que anem cap a linux.

El primer intent va ser fer-ho amb la Linkat, i el cert es que l'ordinador d'entrada va quedar molt carregat i lent, fer res era un suplici. Va acabar de rematar la feina quan vaig veure que havia de començar a activar els serveis, que tot i estar instal·lats no funcionaven, quan jo recordaba que en Ubuntu era tot immediat, així que vaig fer la prova de montar un Ubuntu, i així és. L'ordinador sembla més lleuger, tot que essent sincer, la linkat es va instal·lar a la primera, i l'Ubuntu, vaig haver de cercar la última versió. suposo que qüestions de configuracions.
Així ho vaig deixar, i aquest cap de setmana he estat mirant una mica més com va això de les configuracions dels serveis ftp, web ... De moment us deixo com es configura l'ftp.

És un pel dens, ho reconec, però les coses són així.Paquets instal·lats:
 • Apache   -   Servidor WEB
 • PHP-mysql   -   Per utilitzar pàgines dinàmiques i bases de dades
 • squid    -   proxy, i control de pàgines
 • vsftpd - servidor ftp. Objecte d'aquesta configuració.

Carpetes:
web: /var/www
ftp: /home/ftp
Sembla ser que els usuaris poden tenir la seva web del tipus: web/~nom/ si a la seva carpeta personal tenen una carpeta creada amb el nom /public_html, però de moment no he aconseguit.
Els fitxers de configuració es troben situats a la carpeta /etc.

Configuració del FTP:

Bàsicament el vsftpd té dues carpetes de treball:
 • /etc/vsftpd.user_list és el arxiu de configuració d'usuarios, carpetes, etc.
 • /etc/vsftpd.conf, és el arxiu de configuració general.

Editem el fitxer de configuració: /etc/vsftpd.conf
  Els paràmetres els trobem repartits per el fitxer, alguns tant sols els hem de descomentar. Treure la # del davant.
  # Habilitar l'accés a usuaris anònims. Per seguretat posar NO.
  anonymous_enable=NO
  # Permetre l'accés als usuaris locals a les seves carpetes.
  local_enable=YES
  # Permètre l'escriptura:
  write_enable=YES
  # Màscara del directori
  local_umask=022
  # Missatge quan algú es connecta:
  ftpd_banner=Benvingut al FTP d'en Josep M
  # Deixar els usuaris dins de la seva pròpia carpeta. Millora la seguretat.
  chroot_local_user=YES
  # Perquè els usuaris no puguin accedir a les carpetes de sistema
  chroot_list_enable=YES
  # Carpeta on guardem els usuatis que poden accedir a altres carpetes
  chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
  Altres opcions interessants:
  #opcions de transferència
  #ample de banda per usuari anònim 5kb
  anon_max_rate=5100
  #ampla de banda per usuari local 5kb
  local_max_rate=5100
  #nombre màxim de clients alhora
  max_clients=5
  #màximes connexions d'una mateixa IP
  max_per_ip=2
  Creem un fitxer buit a /etc:
  /etc/vsftpd.chroot_list
  Des de el terminal, reiniciem el servei:
  sudo /etc/init.d/./vsftpd restart
  Neguem l'accés a les comandes als usuaris, per això hem d'editar el fitxer /etc/shells, i posar al final una línia de tots els usuaris bin/false. Segons com crem els usuaris ja estarà posat.

  Anem a crear usuaris que tinguin accés tant sols a la seva carpeta.

  Carpeta de l'usuari

  Primer hem de crear la carpeta per l'usuari nou, suposem convidat
  sudo mkdir /home/ftp/convidat
  La carpeta ftp, es va crear quan vam instal·lar el servei ftp.

  Crear un grup nou

  Creem un grup anomenat ftp, on posarem els usuaris que tinguin accés via ftp
  sudo groupadd ftp

  Crear usuari nou

  Crearem un usuari, convidat, que tingui un espai a /home/ftp/convidat però que no tingui accés al shell.
  sudo useradd -g ftp -d /home/ftp/convidat -s /bin/ftb -c ' convidat ' convidat
  Nota: -g és el grup, -d és la carpeta, -s és el shell, -c és el comentari, en molta bibliografia el comentari va entre “, però a mi no m'ha funcionat i amb ' senzilla, si. I finalment posem l'usuari.

  Crear la contrasenya

  Ara posarem la contrasenya que vulguem a l'usuari
  sudo passwd convidat
  Ens demanarà la contrasenya, per duplicat.

  Permisos de les carpetes

  Per que l'usuari pugui escriure coses a les seves carpetes, ens hem d'assegurar que en sigui propietari i tingui drets d'escriptura i lectura. Sinó quan intentem guardar alguna cosa, ens dona un error 550, denegant l'accés.
  sudo chown -R convidat /home/ftp/convidat

  Creem un Shell falç

  sudo mkdir /bin/ftp
  Tot seguit editem el fitxer /etc/shells i afegim la carpeta que hem creat
  Per acabar editem el fitxer /etc/passwd i cerquem la linia de l'usuari, on afegirem el Shell falç:

  convidat:x:1001:1001:Convidat:/home/ftp/convidat:/bin/ftp

  Ens hem de fixat que la última carpeta coincideixi amb la del Shell fals. Si no ho és ho posem.

  Reiniciamos el FTP

  sudo /etc/init.d/vsftpd restart

  --- si el que modifiquem és l'Apache, es pot fer de manera semblant ---
  Ara activem l'usuari i reiniciem l'apache

  sudo ln -s /etc/apache2/mods-available/userdir.conf /etc/apache2/mods-enabled
  sudo ln -s /etc/apache2/mods-available/userdir.load /etc/apache2/mods-enabled
  sudo /etc/init.d/./apache2 restart


  NOTA: El servei FTP, de manera local funciona molt lent perquè la transferència està limitada a 5KB.