El proxy

És l'aparell de moda, o el culpable de tots els mals en la connectivitat del centre, jo particularment considero que és una bona eina, i no es pas el culpable de la connectivitat sinó que la facilita, això si si està ben dimensionat.

Que és?
Com he pogut trobar en la Wikipedia “..., proporciona un enmmagatzament en un ordinador local a les pàgines web i els continguts descarregats, que és compartida per tots els equips de la xarxa, amb la consegüent millora en els temps d'accés per a consultes coincidents. Al mateix temps allibera la càrrega dels enllaços cap a Internet. “

Com son?
Podem trobar des de màquines físiques que fan aquesta tasca fins a programes què instal·lats en un ordinador fan la mateixa feina.


On és munten?
Normalment entre el router de sortida i la resta d'ordinadors o aparell (switch) que reparteix per la xarxa del centre.


Com els dimensionem?
Be això depèn del transit, però cercant he trobat un parell de webs de e-Sonde i de Blue Coat, que donen algunes indicacions, en funció dels usuaris.

Resumeixo a la següent taula:

Alumnes

fins 150

de 100 a 800

de 700 a 1500

Processador

Dual core
E2200

Xenon Quad
core X3220

2 Xenon
Quad core E5501

RAM

2 GB

2 GB

4 GB

Disc dur

160 GB

160 GB

2 x 160 GB
Raid 1

Targetes Xarxa (1Gbit)

2

2

4Així que ja sabem mes o menys per on van les coses, si n'heu de muntar algun.