Que val la feina d'un professor?

Article modificat, per canvi d'actitud de l'empresa


Finalment l'empresa ha reconegut que s'havia comés un error, que s'havia de subsanar, i així ho ha fet!.

A més, ha revisat els seus protocols de funcionament, per evitar, d'ara endavant, es pugui produir errades en la instal·lacions dels cursos en els diferents moodles.

Per facilitar la feina ha desenvolupat una eina, què serà de gran utilitat en el futur, que li permet fer un desplegament complet d'un curs en un breu temps, i per tant serà més senzill poder satisfer les demandes dels diferents centres.

Crec que s'ha d'entendre que davant de situacions noves, a vegades, costa prendre la millor decisió, però com diuen corregir és de savis i l'empresa ha entès que havia de fer-ho.

Aquest és el motiu de la modificació de  l'article.