Restaurar Escriptoris

És habitual que els alumnes juguin amb els escriptoris dels ordinadord i els adaptin als seus gustos. Això és un problema quan l'ordinador el fa servir molta gent, ja que mai coincideixen els gustos.

Hi han diversos sistemes per solucionar aquest problema, una opció és esborrant la configuració de l'gnome i que la torni carregar a l'iniciar l'usuari.

1.- Anem a la carpeta de l'usuari
cd ~/
2.- Esborrem les carpetes de configuració
rm -rf .gnome .gnome2 .gconf .gconfd .metacity Escriptori
3.- Amb això també eborrem l’escriptori, però despres l’hem de crear sino dona problemes.
mkdir Escriptori

Una altra manera és tenir una configuració guardada de l'escriptori i tornar-la a restaurar, però així els fitxers de l'escriptori no s'esborren.

Primer ens caldrà un ordinador o usuari amb un escriptori com ens agradaria tenir-lo.

1.- Desem la configuració en un fitxer XML. En aquest exemple a la carpeta de l'usuari amb el nom gconf_backup.xml
gconftool-2 --dump / > ~/gconf_backup.xml

2.- Restaurem aquest fitxer a l'usuari que volem tornar a un estat normal.
gconftool-2 --load ~/gconf_backup.xml

Al final d'algunes proves he aconseguit fer un script que restaura els escriptoris dels usuaris d'un ordinador cada cop que es reinicia. Si algú està interessat que es posi en cotacte.

Sort!