Calculadores gràfiques

Calculadores gràfiques

En algunes ocasions ens plantegem diguixar una gràfica a classe, o bé posar exercicis de gràfiques als alumnes.

Per fet tot plegat podem cercar complexos programes, alguns gratuits i altres de pagament, però tenim una alternativa, les calculadores gràfiques online.

En trobem diverses a la xarxa, aquí en teniu una referència.

Desmos

Potser la última en sortir, gratuita, i que permet un ventall molt ampli de gràfiques i funcions.

https://www.desmos.com/calculator

Té una galeria de de gràfiques fetes perque veiem com funciona. La imaginació no té límit.


Graph

Amb una interficie molt neta, té pràcticament les mateixes funcions que l'anterior, però sense la galeria.

http://graph.tk/


 GraphCalc

Molt menys potent que les anteriors, però també ens pot fer el servei.

http://my.hrw.com/math06_07/nsmedia/tools/Graph_Calculator/graphCalc.html


Hem de recordar que totes són gratuites i estan a la xarxa sense necessitat de instal·lar res.


A gaudir-ne.

tecnocat.eu