Pseudo Linkat IV. Personalització imatge arrencada

Anem a veure un pas més per la personalització complerta d'una distribució Mint a una pseudo Linkat. Quan arrenca qualsevol distribució linux, ens ensenya el logotip, mentre va carregant els diferents elements que els hi fa falta, doncs aquí el que farem es substituir la imatge de Mint, per una linkat ja preparada.

1r Pas. Descarregarem ja un fitxer preparat, on s'han modificat les imatges i algun paràmetre de situació dels elements.
Obrim el navegador i posem l'adreça: goo.gl/ACcZv

2n Pas. Obrim el terminal a l'escriptori, per poder treballar com a root.
Premem el botó dret a l'escriptori: Terminal.
Obrim un explorador de fitxers com a root: sudo caja
Recordar que per treballar com a root, ens demana la contrasenya.

3r Pas. Obrim dues subfinestres al navegador (Visualitza subfinestra)
Descompactem el fitxer que hem descarregat, normalment el trobarem a baixades. Boto dret sobre el fitxer i extreu, o senzillament l'obrim.

4t Pas. Busquem la carpeta on es troba el carpeta amb la configuració d'arrencada. La trobem a:
/lib/plymount/themes
Aquí trobarem la carpeta mint-logo, que per seguretat li canviarem el nom, per exemple amb mint-logo-original. Premen el boto dret a sobre.

5è Pas. Copiem la carpeta mint-logo, que hem descarregat i descomprimit al principi a aquesta carpeta.

6è Pas. Reiniciem l'ordinador i observem com s'ha canviat la imatge a l'inici.

Editant el fitxer mint-logo.script podem fer diferents efectes, o bé senzillament substituim les imatges per altres que ens puguin anar bé per la nostra personalització de empresa, escola, ...

tecnocat.eu