Epoptes. Control d'aula

Epoptes és un programa que ens permet monitoritzar i interactuar amb altres ordinadors, amb un sistema servidor i client, molt àgil, i amb molts bons resultats. 
En aquest article explicarem com es pot fer la instal·lació.

Instal·lació Epoptes
Aquesta instal·lació consta de dues parts.

Servidor

Serà l'ordinador del professor.

Des del synaptic ens assegurem que només tenim instal·lat el epoptes. Que no hi hagi instal·lat l'epoptes client.

Posem l'usuari prof al grup de l'epoptes. Serà l'usuari que farà servir el programa. En un terminal executem:

sudo gpasswd -a prof epoptes

Editem el fitxer /etc/hosts i a la segona línia li posem nom al ordinador, per exemple:

127.0.1.1 profeins 

Editem el fitxer /etc/hostname i posem el mateix nom.

Profeins 

Com suposem que el centre no té un servidor de noms, no som capaços d'associar un nom a una IP, per tant el que farem és fixar la IP del ordinador, per desprès als clients poder-los posar aquesta IP. Editem el fitxer /etc/network/interfaces.

auto eth0 
iface eth0 inet static 
address 192.168.0.161 
netmask 255.255.255.0 
gateway 192.168.0.1 
broadcast 192.168.0.255 

Aquesta configuració pot variar en funció de la nostra xarxa.

Com li posem IP fixa li hem de posar un servidor de DNS, perquè navegui amb normalitat. Hem d'editar el fitxer /etc/resolv.conf i deixem el contingut

nameserver 8.8.8.8 

En aquest cas hem posat el de google. Com ja estem de configurar el servidor reiniciem el mateix perquè agafi els canvis.

Clients

Des del synaptic ens assegurem que només tenim instal·lat el epoptes client. Que no hi hagi instal·lat l'epoptes.

Tot seguit anem a posar un nom diferent a cada client, fem l'exemple del client que anomenem Aula203.

Editem /etc/hosts per posar un nom diferent a cada ordinador, per exemple:

127.0.1.1 Aula203

Editem el fitxer /etc/hostname i posem el mateix nom.

Aula203

Aquests noms els canviarem a cada ordinador, i serà el nom que sortirà al servidor i ens permet distingir els diferents ordinadors.

Ara editem el fitxer de configuració de l'epoptes posant el nom o la IP de l'ordinador que hem configurat com a server. En el nostra cas com no hi ha servidor de noms posarem la IP, editarem el fitxer /etc/default/epoptes-client i a la línia que posa SERVER hi posem la IP, ens hem de fixar que no estigui comentada #, en el cas d'exemple quedaria:

SERVER=192.168.0.161 

Fixem-nos què és la mateixa IP que hem posat al servidor. En aquest cas els clients poden estar perfectament amb DHCP, és a dir que agafin les IP's dinàmicament.

Per acabar hem de fer que agafi les claus del servidor, per tant en un terminal  executem la següent ordre:

sudo epoptes-client -c

Un cop reiniciem l'ordinador, veurem com ja surt a la pantalla del ordinador del professor que haurà posat en funcionament l'epoptes.

Més endavant a vera si penjo com es fa servir.

Espero que en gaudiu, i comenteu les vostres experiències

Tecnocat.eu