Braç robotitzat

Airic's_arm és un braç robòtic inspirat pel nostre propi braç. L'empresa Festo ho descriu com una "combinació de mecànica de precisió i el model biològic d'un ésser humà". La mecànica ocupada per la companyía per realitzar aquest model de robot és literalment una versió metàl·lica de l'estructura de l'esquelet humà. El radi i el cúbit (ossos principals de l'avantbraç), els metacarpians (mà i dits) i el colze i la clavícula són idèntics als de l'ésser humà. La musculatura del robot Airic's_arm de Festo, es compon principalment d'un complex entramat mecànic.