Cel·la de fabricació flexible.

Cel·la de fabricació flexible. Sistema de fabricació flexible amb ajuda de la pneumàtica.