Els nens aprenen per imitació

Els nens aprenen per imitació. sinò observeu aquest víedo.