vàlvules combinades

Com funcionen les vàlvules combinades. Per exemple un temporitzador.