Transmissió per corretja.

Transmissió per corretja. simulació e la que podem veure la transmissió per corretge i com ho hem de fer per invertir el sentit de gir.