Creu de Malta

La creu de malta permet transformar unh moviment continu en un moviment intermitent.